Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Aktuality   
   FAQ  
   FAQ
Problémy
Důležité zkratky
Jak přežít na KAS 
   Studium  
   Zkoušky  
   Práce  
   Dokumenty  
   Aktivity  
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS
(bez diakritiky)

en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional
Důležité zkratky používané na KAS

Zkratky

Zde najdete vysvětlení několika zkratek, se kterými můžete na KAS přijít do styku.
Zkratky názvů učebnic
 • HČP - Hovorová čínština v příkladech (1-4)
 • ÚSHČ - [úšč], Úvod do studia hovorové čínštiny
 • UČÍZ - Učebnice čínských znaků
 • UČEBS - Učební slovník jazyka čínského
Zkratky titulů
 • Bc. - bakalář (baccalaureus)
 • Mgr. - magistr (magister)
 • PhDr. - doktor filozofie, akademická hodnost, tzv. malý doktorát (philosophiae doctor)
 • Ph.D. - v podstatě odpovídá dřívějšímu CSc., tzv. velký doktorát - Doktor pro ostatní oblasti mimo teologii a medicínu, vědecká hodnost (philosophiae doctor)
 • CSc. - kandidát věd (candidatus scientiarum)
 • doc. - docent
 • prof. - profesor
 • M.A. - Absolvent vysoké školy různých směrů, převážně humanitních nebo společenskovědních oborů, většinou na zahraničních vysokých školách (Master of Arts)
Zkratky kateder a učeben
 • KAS - Katedra asijských studií, Křížkovského 8 (viz mapy, plánek)
 • KAL - Katedra aplikované lingvistiky, Vodární 6 (viz mapy, web)
 • KAE - Katedra aplikované ekonomie, Křížkovského 12 (web)
 • U1 - Učebna U1, Křížkovského 8, první patro (nad vrátnicí)
 • VU - Velká učebna, Křížkovského 10, první patro vpravo na konci chodby (pod aulou)
 • FS - Filmový sál, vstup nalevo od rektorátu UP, první patro
 • 3.28 (A.28) - učebna na KAS, vlevo na konci chodby (viz plánek)
 • 3.24 - učebna na KAS (viz plánek)
Zkratky týkající se studia
 • IS STAG - Informační systém STAG (Studijní agenda) - více informací tady a tady
 • ASH - Asijská studia, sekce čínštiny (hanyu)
 • ASJ - Asijská studia, sekce japonštiny
 • HSK - Hanyu Shuiping Kaoshi, Zkouška z čínštiny jako cizího jazyka, více zde
 • JLPT - Japanese Language Proficiency Test, test znalosti japonštiny pro cizince
 • Zk - zkouška
 • z - zápočet
 • K - kolokvium
 • BSZZk - bakalářská státní závěrečná zkouška
 • MSZZk - magisterská státní závěrečná zkouška
 • SPZk - souborná postupová zkouška (pro magisterské pětileté studium)
 • BDP - bakalářská diplomová práce
 • MDP - magisterská diplomová práce