Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Aktuality   
   FAQ  
   Studium  
   Zkoušky  
   Práce  
   Instrukce
Seminární
Bakalářské
Magisterské  
Archiv
Témata
   Dokumenty  
   Aktivity  
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS
(bez diakritiky)

en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional
Témata písemných prací na KAS

Čínská filologie: TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2007 (v pdf)
Výběr témat proběhne v pátek 16. 2. 2007 v 13:13 v učebně U1. Právo priority výběru tématu bude určeno losem. Kdo se nezúčastní tohoto setkání si může kdykoli později vybírat ze zbylých témat.
P = ke zpracování (sběru materiálu) je nutným předpokladem pobyt v Číně (ČLR či Taiwan)
GEOGRAFIE
České geografické názvosloví čínských zeměpisných termínů – historické srovnání a současná situace
Současná situace v ochraně životního prostředí v Číně, základní problémy a hledaná řešení (obtížné)
Nepublikované cestopisy, cestopisné záznamy a deníky z Číny po roce 1945.
DĚJINY MODERNÍ ČÍNY
Tibetské povstání 1959
Interpretace událostí na Náměstí Tiananmen (1989) v českém tisku a jejich role ve vytváření obrazu současné Číny v ČR
Hraniční spory ČLR s Indií
Hraniční spory Číny se SSSR/Ruskem v letech 1945-2000
ČESKO-ČÍNSKÉ VZTAHY
Česko-čínské vztahy po roce 1945 v oblasti školství
Česko-čínské vztahy po roce 1945 v oblasti obchodu a ekonomiky
Česko-čínské vztahy po roce 1945 v oblasti politiky
Česko-čínské vztahy po roce 1945 v oblasti kultury
Česko-čínské vztahy po roce 1945 v oblasti armády  obrany (obtížné!!!)
Česko-taiwanské vztahy po roce 1989
ČÍNSKÁ STUDIA
Jaroslav Průšek (1906-1980) – životopis (náročnější)
Čínská filologie na FF UP 1994-2004
Zmapování a lokalizace archivních materiálů k čínským studiím v ČR
JAZYK
Čínština z hlediska typologického
Fakultativní erizace
Pořadí radikálů v čínských slovnících
Postpoziční slovesa
Pozice čínštiny v sinotibetské jazykové rodině
Prepoziční slovesa
Překlad českých závislých vět do čínštiny
Přívlastek v hovorové čínštině
Radikál „člověk“
Slovotvorné přípony v čínštině
Srovnání oslovení v češtině a čínštině
Určení času v hovorové čínštině
Určení místa v hovorové čínštině
Měrová slova a jejich ekvivalence v překladu do češtiny
Vnímání barev v ČLR a ČR (experiment) P
Výpůjčky z čínštiny v cizích jazycích (1 téma pro 1 jazyk: angličtině/němčině/francouzštině atd., dle druhého oboru studenta)
LITERATURA, FILM, KULTURA
Čínské vlivy a inspirace v české poezii
Svastika
Orientalismus v Mulan (1998)
Františkánské a dominikánské misie v Číně
Čínské mýty
Textový rozbor povídek z antologie 7x čínská avantgarda
Filmový režisér a dílo (konkrétního si určí zájemce sám)
Daně za Qingů – podmínkou je základní znalost ekonomie
SÉMIOTIKA
Dar jako nástroj komunikace v čínské kultuře (náročnější) P
Sémiotika jídla v čínské kultuře (náročnější) P
Sémiotika barev v čínské a české kultuře srovnání současného stavu (experiment) P