Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Aktuality   
   FAQ  
   Studium  
   Harmonogram
Čínština
Japonština
Céčka
Rozvrh
Stipendia
Studenti
   Knihovna KAS
Počítačová učebna  
Stag
   Zkoušky  
   Práce  
   Dokumenty  
   Aktivity  
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS
(bez diakritiky)

en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional
Informace o studiu na KAS

Zde najdete základní informace o studijních programech a předmětech vyučovaných na Katedře asijských studií FF UP. Dále rozvrhy akreditovaných studijních programů, informace o stipendiích a kontakty na studenty KAS.

DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ
  1. Porušení pravidel týkajících se studia na katedře může být postoupeno disciplinární komisi katedry.
  2. Disciplinární komise katedry se skládá ze tří členů a je jmenována vedoucím katedry k prošetření konkrétního případu ad hoc. Vedoucí KAS disciplinární komisi předsedá.
  3. Disciplinární komise katedry věc vyřeší zamítnutím stížnosti, domluvou, veřejnou důtkou anebo projednanou záležitost postoupí disciplinární komisi FF.
  4. Stížnost disciplinární komisi může podat písemně prostřednictvím sekretářky KAS kterýkoli student anebo pedagog KAS, případně může řízení před ní zahájit vedoucí katedry.
  5. V případě závažného porušení povinností vyplývajících z univerzitních předpisů (např. podvod při zkoušce, plagiát písemné práce, kouření v uzavřených prostorách univerzity, etc.) může být tento přestupek postoupen vedoucím katedry přímo k rozhodnutí disciplinární komisi FF.