Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Členové  
Stud. programy  
Historie  
Na mapě 
Plánek katedry 
   Aktuality   
   FAQ  
   Studium  
   Zkoušky  
   Práce  
   Dokumenty  
   Aktivity  
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS
(bez diakritiky)

en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional
Katedra asijských studií FF UP zajišťuje výuku v oborech čínská a japonská filologie bakalářského dvouoborového a navazujícího magisterského dvouoborového studia:
Bakalářské studium oboru čínská filologie je rozděleno do dvou studijních bloků: v jejich průběhu se studenti seznámí se základy čínského jazyka, přičemž důraz je kladen především na jeho mluvenou složku. Současně je jim poskytnuto i propedeutické minimum oboru sinologie. Studium druhého studijního bloku je po získání všech předepsaných atestací a obhajobě semestrálních prací (u diplomní varianty navíc i bakalářské diplomové práce) zakončeno státní bakalářskou zkouškou, která se skládá z písemného testu ze zeměpisu a ústních zkoušek z dějin moderní literatury a moderních dějin. Pro uzavření bakalářského studia je navíc požadován certifikát HSK – stupeň 4 a výše.
Navazující magisterské studium čínské filologie je zaměřeno především na prohlubovaní teoretických a jazykových znalostí s důrazem na psanou složku jazyka. Po splnění všech předepsaných atestací, úspěšné obhajobě ročníkové práce a získání minimálně 6. stupně HSK se student může přihlásit ke státní závěrečné zkoušce. Ta sestává u nediplomní varianty studia ze zkoušek z teorie jazyka a z dějin literatury, u diplomní varianty ještě navíc z obhajoby diplomní práce v rozsahu minimálně 60 normo-stran, která těmto zkouškám časově předchází.
Bakalářské studium oboru japonská filologie je rozděleno do dvou studijních bloků: v nich se studenti seznámí především se základy japonského jazyka; současně je jim také poskytnut propedeutický základ oboru japanologie. První studijní blok je zakončen komplexní zkouškou z japonského jazyka. Studium druhého studijního bloku je po získání všech předepsaných atestací zakončeno státní bakalářskou zkouškou.
Navazující magisterské studium japonské filologie je pak zaměřeno na prohlubování jazykových znalostí; současně je větší pozornost věnována i teoretickým problémům jazyka a literatury. Po splnění všech předepsaných atestací se může student přihlásit ke státní závěrečné zkoušce: v případě nediplomového oboru je studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou z japonského jazyka. U diplomového oboru se státní zkouška skládá z obhajoby diplomové práce, zkoušky z japonského jazyka, japonské literatury a dějin Japonska.

Pro získání sylabu klikněte na název předmětu!

Čínská filologie
Bakalářské dvouoborové studium

I. blok: kreditní limit 30 kreditů
A. Základní předměty: 30 kreditů
kód název předmětu kredity rozsah zakončení rok semestr
ASH/KY1 Audioorální cvičení 1 4 0+4 z 1 Z
ASH/KY2 Audioorální cvičení 2 4 0+4 Zk 1 L
ASH/FY Fonetika čínštiny 2 1+1 z 1 Z
ASH/DL1 Geografie Číny 1 2 2+0 z 1 Z
ASH/DL2 Geografie Číny 2 2 2+0 Zk 1 L
ASH/YF1 Gramatika čínštiny 1 2 0+2 z 1 Z
ASH/YF2 Gramatika čínštiny 2 2 0+2 Zk 1 L
ASH/HZ1 Gramatologie čínštiny 1 2 2+0 z 1 Z
ASH/HZ2 Gramatologie čínštiny 2 2 2+0 Zk 1 L
ASH/PČ1 Prosodie čínštiny 1 2 2+0 z 1 Z
ASH/PČ2 Prosodie čínštiny 2 2 0+2 Zk 1 L
ASH/RM1 Úvod do čínských studií 1 2 2+0 z 1 Z
ASH/RM2 Úvod do čínských studií 2 2 2+0 z 1 L

II. blok: kreditní limit 60 kreditů
A. Základní předměty: kreditní limit 50 kreditů
kód název předmětu kredity rozsah zakončení rok semestr
ASH/KY3 Audioorální cvičení 3 4 0+4 z 2 Z
ASH/KY4 Audioorální cvičení 4 4 0+4 Zk 2 L
ASH/ZG1 Dějiny Číny 1 2 2+0 z 2 Z
ASH/ZG2 Dějiny Číny 2 2 2+0 Zk 2 L
ASH/HZ3 Gramatologie čínštiny 3 4 4+0 z 2 Z
ASH/HZ4 Gramatologie čínštiny 4 3 2+0 Zk 2 L
ASH/CH1 Lexikologie čínštiny 1 2 1+1 z 2 Z
ASH/CH2 Lexikologie čínštiny 2 2 1+1 Zk 2 L
ASH/PČ3 Prosodie čínštiny 3 2 1+1 z 2 Z
ASH/PČ4 Prosodie čínštiny 4 2 1+1 Zk 2 L
ASH/WX1 Dějiny literatury 1 2 2+0 z 2, 3 Z
ASH/WX2 Dějiny literatury 2 2 2+0 Zk 2, 3 L
ASH/KY5 Audioorální cvičení 5 2 0+2 z 3 Z
ASH/KY6 Audioorální cvičení 6 2 0+2 Zk 3 L
ASH/CH3 Lexikologie čínštiny 3 2 1+1 z 3 Z
ASH/CH4 Lexikologie čínštiny 4 2 1+1 Zk 3 L
ASH/CH5 Lexikologie čínštiny 5 2 0+2 z 3 Z
ASH/CH6 Lexikologie čínštiny 6 2 0+2 Zk 3 L
ASH/XL1 Dějiny moderní Číny 1 2 2+0 z 3 Z
ASH/XL2 Dějiny moderní Číny 2 2 2+0 Zk 3 L
KRS/UJ Úvod do studia jazyka 3 2+0 Zk 3 Z
Předměty Dějiny Číny 1/2 a Dějiny literatury 1/2 se v akad. roce 2007/2008 nerealizují.

B. Volitelné předměty: kreditní limit 10 kreditů
kód název předmětu kredity rozsah zakončení rok semestr
ASH/XS Bakalářská práce 1 10 0+2 z 3 Z, L
ASH/WM Obchodní čínština 2 0+2 z 3 Z
ASH/HSK Příprava na test HSK 2 0+2 z 3 L
ASH/TV1 Taiwan 20. století 1 2 0+2 z 2 Z
ASH/TV2 Taiwan 20. století 2 2 0+2 z 2 L
ASH/KR1 Korejština 1 2 0+2 z 2 Z
ASH/KR2 Korejština 2 2 0+2 z 2 L
ASH/KR3 Korejština 3 2 0+2 z 3 Z
ASH/KR4 Korejština 4 3 0+2 Zk 3 L
ASH/TH1 Thajština 1 4 0+4 z 2 Z
ASH/TH2 Thajština 2 5 0+4 z 2 L
ASH/SS Sinologický seminář 4 0+2 z 3 Z
ASH/AN1 Antropologie tradiční Číny 1 2 2+0 z 3 Z
ASH/AN2 Antropologie tradiční Číny 2 2 2+0 Zk 3 L
ASH/WX3 Moderní literatura 1 2 2+0 z 2 Z
ASH/WX4 Moderní literatura 2 2 2+0 Zk 2 L
DVU/KAUM1 Kapitoly z asijského umění 1 2 2+0 z - Z
DVU/KAUM2 Kapitoly z asijského umění 2 2 2+0 Zk - L

Navazující magisterské dvouoborové studium
Kreditní limit 60 kreditů
A. Základní předměty: kreditní limit 28 kreditů
kód název předmětu kredity rozsah zakončení rok semestr
ASH/KY7 Audioorální cvičení 7 2 0+2 z 1 Z
ASH/KY8 Audioorální cvičení 8 2 0+2 Zk 1 L
ASH/FY1 Překladatelský seminář 1 2 0+2 z 1 Z
ASH/FY2 Překladatelský seminář 2 2 0+2 z 1 L
ASH/FAT1 Fonetická analýza textu 1 2 0+2 z 1/2 Z
ASH/FAT2 Fonetická analýza textu 2 2 0+2 Zk 1/2 L
ASH/YD1 Syntax 1 četba 2 0+2 z 1 Z
ASH/YD2 Syntax 2 četba 2 0+2 Zk 1 L
ASH/YD3 Syntax 3 lexikografie 2 0+2 z 1 Z
ASH/YD4 Syntax 4 lexikografie 2 0+2 Zk 1 L

B. Volitelné předměty: kreditní limit 28 kreditů
kód název předmětu kredity rozsah zakončení rok semestr
ASH/ZG1 Dějiny Číny 1 2 2+0 z 1/2 Z
ASH/ZG2 Dějiny Číny 2 2 2+0 Zk 1/2 L
ASH/HSK Příprava na test HSK 2 0+2 z 1/2 L
KRS/DLI Dějiny lingvistiky 4 1+1 z, Zk 1/2 L
ASH/SJ Praxe 2 0+2 z 1/2 Z/L
ASH/TS1 Bibliograficko-knihovní praxe 1 2 0+2 z 1/2 Z
ASH/TS2 Bibliograficko-knihovní praxe 2 2 0+2 z 1/2 L
ASH/SY1 Praktická didaktická cvičení 1 2 0+2 z 1/2 Z
ASH/SY2 Praktická didaktická cvičení 2 2 0+2 z 1/2 L
ASH/SX Čínské socio-kulturní praktikum 2 0+2 z 1/2 Z/L
KRS/UJ Úvod do studia jazyka 3 2+0 Zk 1/2 Z
Účast na soutěži Hanyu Qiao je hodnocena 2 kredity.
V akad. roce 2006/2007 se realizuje pouze první ročník navazujícího magisterského studia,
a proto jsou zde uvedeny pouze předměty, jež lze absolvovat v prvním ročníku.


Japonská filogie

Bakalářské dvouoborové studium
I. blok: kreditní limit 30 kreditů
A. Základní předměty: kreditní limit 27 kreditů
kód název předmětu kredity rozsah zakončení rok semestr
ASJ/JC1 Jazyková cvičení 1 6 0+6 z 1 Z
ASJ/JC2 Jazyková cvičení 2 6 0+6 z, Zk 1 L
ASJ/Z1 Znaková cvičení 1 2 0+2 z 1 Z
ASJ/Z2 Znaková cvičení 2 2 0+2 z 1 L
ASJ/K1 Konverzace 1 2 0+2 z 1 Z
ASJ/K2 Konverzace 2 2 0+2 z 1 L
ASJ/UHZ Úvod do hospodářského zeměpisu a dějin 2 1+0 z, Zk 1 Z
KRS/UJ Úvod do studia jazyka 3 2+0 Zk 1 Z
ASJ/UJL Úvod do studia jazyka a literatury 2 2+0 z, Zk 1 L

B. Volitelné předměty: kreditní limit 0 kreditů

C. Doplňující předměty: kreditní limit 3 kredity

II. blok: kreditní limit 60 kreditů
A. Základní předměty: kreditní limit 52 kreditů
kód název předmětu kredity rozsah zakončení rok semestr
ASJ/JC3 Jazyková cvičení 3 4 0+4 z 2 Z
ASJ/JC4 Jazyková cvičení 4 4 0+4 z, Zk 2 L
ASJ/JSC Slohová cvičení 2 0+2 z 2 Z
ASJ/K3 Konverzace 3 2 0+2 z 2 Z
ASJ/K4 Konverzace 4 2 0+2 z 2 L
ASJ/JT Texty 1 2 0+2 z 2 Z
ASJ/JT2 Texty 2 2 0+2 z, Zk 2 L
ASJ/KL Klasická literatura 2 2+0 z, Zk 2 Z
ASJ/ML Moderní literatura 2 2+0 z, Zk 2 L
ASJ/DJ1 Dějiny 1 2 1+0 z 2 Z
ASJ/DJ2 Dějiny 2 2 1+0 z, Zk 2 L
ASJ/TG1 Teorie gramatiky 2 2+0 z 2 L
ASJ/TG2 Teorie gramatiky 2 2+0 z, Zk 3 Z
ASJ/JC5 Jazyková cvičení 5 4 0+4 z 3 Z
ASJ/JC6 Jazyková cvičení 6 4 0+4 z, Zk 3 L
ASJ/K5 Konverzace 5 2 0+2 z 3 Z
ASJ/K6 Konverzace 6 2 0+2 z 3 L
ASJ/BCDP Bakalářská práce 10 - - 3 L

B. Volitelné předměty: kreditní limit 6 kreditů
kód název předmětu kredity rozsah zakončení rok semestr
ASJ/JSS Sociolingvistický seminář 2 0+2 z 3 Z/L
ASJ/TJI1 Příprava na testy japonských institucí 1 2 0+2 z 3 Z
ASJ/TJI2 Příprava na testy japonských institucí 2 2 0+2 z 3 L
ASJ/JE Etymologie znakového písma 2 2+0 z 3 Z/L
ASJ/JPBJ Přednáškový blok - jazyk 2 2+0 z 3 Z/L
ASJ/JPBL Přednáškový blok - literatura 2 2+0 z 3 Z/L

C. Doplňující předměty: kreditní limit 2 kredity
Účast na soutěži Benrontaikai bude odměněna 2 kredity.

Navazující magisterské dvouoborové studium
Kreditní limit 60 kreditů
A. Základní předměty: kreditní limit 36 kreditů
kód název předmětu kredity rozsah zakončení rok semestr
ASJ/JC7 Jazyková cvičení 7 6 0+4 z 1 Z
ASJ/JC8 Jazyková cvičení 8 6 0+4 z, Zk 1 L
ASJ/DJ3 Nejnovější dějiny Japonska 2 1+0 Zk 1 Z
ASJ/IT1 Interpretace textů 1 3 0+4 z 2 Z
ASJ/IT2 Interpretace textů 2 3 0+4 z 2 L
ASJ/JSC1 Slohová cvičení 1 3 0+2 z 1 Z
ASJ/JSC2 Slohová cvičení 2 3 0+2 z 1 L
ASJ/JDIP Diplomová práce 10 - - 2 L

B. Volitelné předměty: kreditní limit 24 kreditů
kód název předmětu kredity rozsah zakončení rok semestr
ASJ/LSC1 Lexikální a syntaktická cvičení 1 2 0+2 z 1 Z
ASJ/LSC2 Lexikální a syntaktická cvičení 2 2 0+2 z, Zk 1 L
ASJ/JLS Literární seminář 2 0+2 z 1 Z/L
ASJ/NT Četba novinových textů 2 0+2 K 1 Z
ASJ/OJ Obchodní japonština 2 0+2 K 1 Z
ASJ/OP Odborná praxe 4 0+2 z 2 Z/L
ASJ/PT1 Překladatelský a tlumočnický seminář 1 2 0+2 z 2 Z
ASJ/PT2 Překladatelský a tlumočnický seminář 2 2 0+2 K 2 L
ASJ/TJI21 Příprava na testy japonských institucí II. 1 2 0+2 z 1 Z
ASJ/TJI22 Příprava na testy japonských institucí II. 2 2 0+2 z 1 L
ASJ/KJ1 Klasická japonština 1 2 2+0 z 1/2 Z/L
ASJ/KJ2 Klasická japonština 2 2 2+0 z 1/2 Z/L
ASJ/JPBJ Přednáškový blok - jazyk 2 2+0 z 1/2 Z/L
ASJ/JPBL Přednáškový blok - literatura 2 2+0 z 1/2 Z/L
Účast na soutěži Benrontaikai bude odměněna 2 kredity.