Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Aktuality   
   FAQ  
   Studium  
   Harmonogram
Čínština
Japonština
Céčka
Rozvrh
Stipendia
Studenti
   Knihovna KAS
Počítačová učebna  
Stag
   Zkoušky  
   Práce  
   Dokumenty  
   Aktivity  
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS
(bez diakritiky)

en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional

Stipendia a studijní pobyty
Stipendia čínské filologie
 • Stipendium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 1. O udělení vládního stipendia pro studium v ČLR rozhoduje vedoucí oboru čínská filologie na  základě vážených výsledků za první a část druhého ročníku studia. Studium v ČLR následuje po ukončení druhého ročníku studia oboru čínská filologie.
 2. V případě mimořádného stipendia může vedoucí katedry vypsat konkurz o udělení stipendia sestávající z průřezové písemné zkoušky předpokládaných znalostí oboru.
 3. Na získání stipendia není právní nárok.
 4. Recipient stipendia se zavazuje tuto možnost využít ke sbírání materiálů pro sepsaní bakalářské i  magisterské diplomové práce na oboru čínská filologie.
 5. Veškerou administrativu spojenou s vyřízením stipendia a pobytem v zahraničí si student vyřizuje sám.
Studijní pobyty japonské filologie
!! Stipendia na rok 2007 - informace v pdf. !!
Informace o zkoušce pro stipendium Monbukagakusho v roce 2007
a zkouška na stipendium Japan Foundation - informace v pdf.
 1. O získání výměnného studijního pobytu na univerzitách v Japonsku (v současné době se jedná o Gakušúin džoši daigaku a Ucunomija daigaku) rozhoduje vedoucí oboru japonská filologie podle bodového systému, který zahrnuje následující kritéria: doporučení učitelů oboru japonská filologie, prospěch, účast na Benrontaikai. V případě velkého počtu uchazečů může být součástí konkurzu i jazyková zkouška či jiné kritérium, které bude zveřejněno v době vypsání konkurzu.
 2. V případě mimořádného stipendia může vedoucí katedry vypsat konkurz o udělení stipendia sestávající z průřezové písemné zkoušky předpokládaných znalostí oboru.
 3. Na získání pobytu není právní nárok.
 4. Veškerou administrativu spojenou s pobytem v Japonsku si student vyřizuje sám.
Možnosti studia v Japonsku pro studenty japonské filologie FF UP

Studium jazyka a kultury v jejich přirozeném prostředí má své nezpochybnitelné výhody, shodují se na tom studenti prakticky všech filologických oborů. Pro studium japonského jazyka to pak platí především. Život v prostředí, v němž je člověk obklopen japonštinou neustále, vidí a slyší ji na každém kroku, je denně vystavován nejrůznějším komunikačním situacím a nucen uvádět do praxe to, co se doposud naučil, všechny tyto faktory (a mnohé další) mají nesmírně pozitivní vliv na zdokonalování jazykových schopností studenta. Setkání s jazykem v kontextu japonské společnosti rovněž přispívá k hlubšímu pochopení japonské kultury a jejích specifik. Studium v zahraničí bývá ovšem pro studenty nejen přínosem po profesionální stránce, ale též nenahraditelnou životní zkušeností.

Studenti oboru japonská filologie na FF UP mají několik možností, jak se během studia do Japonska dostat. Zmíníme zde tři nejběžnější:
 • výměnný studijní pobyt na Gakušúin džoši daigaku (Gakushuin Women’s College)
 • výměnný studijní pobyt na Ucunomija daigaku (Utsunomiya University)
 • studijní programy japonského Ministerstva školství a vědy pro studenty japanologických oborů
Výměnný studijní pobyt na Gakušúin džoši daigaku
Od roku 1999 existuje mezi Univerzitou Palackého a Gakušúin džoši daigaku (学習院女子大学) dohoda o spolupráci, na jejímž základě každý rok odjíždí dvě až tři studentky japonské filologie studovat do Japonska. Jelikož Gakušúin džoši daigaku je dívčí vysokou školou, je program určen pouze pro dívky. Ty však mají možnost studovat přímo v centru Tokia na jedné z nejprestižnějších dívčích univerzit. Škola si získala věhlas především tím, že tradičně poskytuje vysokoškolské vzdělání členkám císařské rodiny. Pro Japonky je pak jednou z věcí, které činí školu atraktivní, šance studia v zahraničí (mj. i na UP).
I když je nabídka předmětů na Gakušúinu relativně široká, asi nejvíce ocení studium na této škole studetky se zájmem o tradiční japonskou kulturu. Umění čajového obřadu - sadó, aranžování květin - kadó, kaligrafie - šodó a jiná klasická japonská umění zde mohou studovat pod vedením těch největších mistrů, často nositelů rodové tradice.
Dohoda zaručuje, že hostitelská instituce promine studentkám školné (které je na Gakušúinu nemalé). Životní náklady si studentky hradí samy (využít mohou např. stipendium MŠMT, tzv. Free movers), škola jim však většinou přispívá omezenou finanční částkou na pokrytí základních životních potřeb.
Bližší informace o Gakušúin džoši daigaku je možno nalézt zde.

Epištola pro české rjúgakusei

Výměnný studijní pobyt na Ucunomija daigaku
Dohoda o akademické výměně mezi Univerzitou Palackého a Ucunomija daigaku(宇 都宮大学) je z roku 2003, a do dnešního dne se tohoto programu zúčastnilo 5 studentů KAS FF UP. Studenti studují vždy dva semestry na moderní Fakultě mezinárodních studií (国際学部), kde mají možnost vybrat si jak z široké nabídky předmětů dvou kateder (Katedry mezinárodních sociálních studií a Katedry mezinárodních kulturních studií), tak také z nabídky předmětů Centra pro zahraniční studenty (留学生センター), jež jsou určeny primárně pro ně.
Školné se studentům opět promíjí, životní náklady si hradí sami. Výhodná pozice města mimo periferii Tokia (Ucunomija v prefektuře Točigi se nachází cca 100 km severně od hlavního města) činí cenu životních nákladů relativně přijatelnou. Bližší informace o Ucunomija daigaku je možno nalézt zde.


Výběrové řízení na oba výše zmíněné programy probíhá každoročně na podzim. Pro oba také platí, že absolvované kurzy jsou po schválení uznávány domovskou institucí.

Studijní programy japonského Ministerstva školství pro studeny japanologických oborů
Kromě výše zmíněných bilaterálních programů se studenti japonské filologie mohou ucházet o účast na stipendijních programech, které každoročně nabízí japonské Ministerstvo vzdělání, kultury, sportu, vědy a technologií, neboli Monbukagakušó (文部科学省). Jedná se především o roční Kurz japonského jazyka a kultury pro zahraniční studenty (日本語・日本文化研修留学生プログラム). Zájemci o tento program procházejí výběrovým řízením se zaměřením na znalost japonského jazyka, které se koná každoročně na jaře. V případě, že jsou vybráni, získávají možnost ročního studia na některé z mnoha japonských univerzit, a také stipendium ve výši 135 000 jenů měsíčně.
Bližší informace o tomto stipendiu je možno nalézt na webových stránkách Monbukagakušó, případně na webových stránkách Japonského velvyslanectví v Praze.