Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Aktuality   
   FAQ  
   Studium  
   Harmonogram
Čínština
Japonština
Céčka
Rozvrh
Stipendia
Studenti
   Knihovna KAS
Počítačová učebna  
Stag
   Zkoušky  
   Práce  
   Dokumenty  
   Aktivity  
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS
(bez diakritiky)

en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional
Studijní agenda

STAG - předzápis předmětů na adrese: https://stagweb.upol.cz/predzapis.php nebo také na: https://stagweb.upol.cz/prohlizeni/

Kontrola plnění studijních výsledků

Možnost tisku předmětů v angličtině (pouze z klienta STAGu instalovaného v příslušných počítačových učebnách! – viz 2b).

Před ukončením studia a odevzdáním indexu na studijní oddělení je student povinen si zkontrolovat stav zapsání splněných studijních povinností ve STAGu, vytisknout si přehled řádně zapsaných a ukončených předmětů a jeho správnost stvrdit svým podpisem. Tento dokument odevzdá na studijním oddělení dle harmonogramu příslušného akademického roku současně s indexem ke kontrole před složením své poslední státní závěrečné zkoušky.

Kontrolu stavu zapsání studijních výsledků ve STAGu doporučujeme studentům provádět průběžně níže uvedenými dvěma způsoby. Pro odevzdání je třeba vytisknout POUZE přehledový formulář PRŮBĚH STUDIA (bod 2b!!!).

Kontrolu lze provést dvěma způsoby:

1. přes webovou adresu http://portal.upol.cz (pouze pro Vaši kontrolu z domu.
Postup:
 • klikni na Přihlásit se v pravém horním rohu obrazovky
 • ID uživatele = číslo ISIC karty
 • heslo = rodné číslo (bez lomítka a bez písmenka "x" na začátku)
 • klikni na záložku Studium (druhá zleva na horní liště)
 • vyber příslušný rok, event. semestr - vizualizace
2. přes klienta STAGu z kterékoli PC učebny na UP, kde je instalován příslušný software (tzn. že kliknete na ikonu STAG (UIS), nikoli webový prohlížeč!).
Postup:
 • klikni na ikonu STAG
 • uživatelské jméno = osobní číslo (F01234)
 • heslo = xrodné číslo (x1234567890)
 • a) záložka "Studenti" – "Zápisové listy" – volba A – grafický (po jednotlivých ročnících) - TISK
 • nebo
 • b) záložka "Studenti" – "Průběh studia" (všechny absolvované ročníky za sebou) – TISK. Možnost tisku v angličtině – volba jazyka!!
Přístup přes klienta STAG dále umožňuje studentovi např. v době předzápisu zapsat si vybrané předměty, kdykoli si lze vytisknout rozvrh, seznam předmětů katedry, seznam termínů zkoušek apod.

Důležité:
V případě jakýchkoli zjištěných nesrovnalostí mezi výsledky Vašeho studia zapsanými v indexu a záznamy ve STAGu se obracejte PŘÍMO na příslušnou KATEDRU, která má k dispozici veškeré potřebné dokumenty pro opravu, resp. doplnění údajů ve STAGu. Studijní oddělení ani metodička STAGu nemají k těmto podkladům přístup a nemohou Vám proto data ve STAGu doplňovat ani opravovat.


Všem studentům oboru čínská filologie:
počínaje dnem 7. července 2006 si před jakýmkoliv zápisem do indexu vyzvednete na sekretariátu KAS FF UP lísteček, který vyplníte podle přiloženého vzoru. Po vyplnění příslušných dat odevzdáte polovinu lístečku na sekretariátu KAS FF UP Olomouc, druhou polovinu uschováte. Lístečky jiných formátů neoznačené razítkem KAS FF UP Olomouc nebudou přijímány!!! Bez této formality vám nebudou příslušná data zapsána do STAGu.
5. července 2006
Při záznamu dat pro systém STAG formou „vroubkovaných“ katalogizačních lístečků dochází k následujícím problémům:
 • uvádíte špatné nebo neúplné kódy předmětů: směrodatný je kód předmětu ve STAGu, nikoliv v seznamu přednášek
 • zapisujete pouze předměty realizované katedrou asijských studií FF UP, tj. předměty označené kódem KDV. Ostatní katedry FF UP zanášejí data do STAGu jiným způsobem
 • uvádějte výraz „započteno“ u předmětů ukončených zápočtem
 • uvádějte pouze rok nástupu do příslušného kurzu, nikoliv akademický rok
 • odevzdávejte kartotéční lístky v den zápisu do indexu, nejpozději však další pracovní den (vyhnete se tak prodlevě mezi odevzdáním lístku a reálným zápisem do STAGu).