Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Aktuality   
   FAQ  
   Studium  
   Zkoušky  
   Práce  
   Dokumenty  
   Aktivity  
  Publikace KAS
  Konference
  Grantové projekty
  Mezinárodní spolupráce 
  ČČS, pobočka Olomouc
  Japonský klub Olomouc
  Sinokino
  Fotbalový tým KAS
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS
(bez diakritiky)

en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional
Vybrané knižní publikace KAS

7x čínská avantgarda. Olomouc: Česko-čínská společnost, 2006. 204 s. ISBN 80-902515-6-0.
BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001-2003. 2. sv. (1. díl. 2001. 126 s. ISBN 80-244-0251-3.; 2. díl. 2003. 218 s. Edice Učebnice. ISBN 80-244-0611-X.)
DONG, Yuan et al. Čítanka staročínských textů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 184 s. ISBN 80-244-1067-2.
FÜRST, Rudolf. Čína ve XX. století. 3. díl. Období 1989-2005. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 189 s. ISBN 80-244-1286-1.
Chuť jablek: Moderní tchajwanské povídky. Ed. Lucie Olivová a Lin Shi Yi. Praha: Brody, 2006. 424 s. ISBN 80-86112-26-8.
KUČERA, Ondřej, et al. Učebnice čínských znaků. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. xix, 380 s. Edice Učebnice. ISBN 80-244-1119-9.
OLIVOVÁ, Lucie, ed. Klenoty čínské literatury. Praha: Portál, 2006. 269 s. ISBN 80-7367-153-0.
OLIVOVÁ, Lucie. Tabák v čínské společnosti 1600-1900: Historická studie o tabáku v čchingské kultuře a společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 198 s. ISBN 80-244-1074-5.
STOČES, Ferdinand. Li Po – život v básních: život a dílo básníka Li Poa (701-762). Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 327 s. ISBN 80-244-0668-3.
ŠVARNÝ, Oldřich a kol. Hovorová čínština v příkladech 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 237 s. ISBN 80-7067-817-8.
ŠVARNÝ, Oldřich a kol. Hovorová čínština v příkladech 2. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 237 s. ISBN 80-7067-818-6.
ŠVARNÝ, Oldřich a kol. Hovorová čínština v příkladech 3. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 251 s. ISBN 80-7067-819-4.
ŠVARNÝ, Oldřich a kol. Hovorová čínština v příkladech 4. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 313 s. ISBN 80-7067-820-8.
ŠVARNÝ, Oldřich a UHER, David. Úvod do studia hovorové čínštiny. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. 1997. 230 s. ISBN 80-7067-730-9. (2. přepr. vyd. Hovorová čínština: úvod do studia hovorové čínštiny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 190 s. ISBN 80-244-0298-X.)
ŠVARNÝ, Oldřich. Učební slovník jazyka čínského I-IV. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998-2000. 4. sv. (I. díl. 1998. lxiii+grafy (50) + 289 s. ISBN 80-7067-907-7.; II. díl. 1999. s. 290-799. ISBN 80-7067-987-5.; III. díl. 1999. s. 800-1311. ISBN 80-244-0071-5.; IV. díl. 2000. s. 1312-1731 + 96 + 22 + xxi. ISBN 80-244-0213-0.)