Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Aktuality   
   FAQ  
   Studium  
   Zkoušky  
   Práce  
   Dokumenty  
   Aktivity  
  Publikace KAS
  Konference
  Grantové projekty
  Mezinárodní spolupráce 
  ČČS, pobočka Olomouc
  Japonský klub Olomouc
  Sinokino
  Fotbalový tým KAS
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS
(bez diakritiky)

en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional
Mezinárodní spolupráce KAS
 • spolupráce se zastupitelskými úřady v České republice, jmenovitě Velvyslanectvím ČLR v ČR, Taibei Economic and Cultural Office in Prague, Velvyslanectví Japonska v ČR, Velvyslanectví Korejské republiky v ČR, Velvyslanectví Thajského království v ČR
 • spolupráce se zahraničními univerzitami na bázi meziuniverzitních smluv s Gakushuin Women’s College, Tokio a Utsunomiya University predevším na bázi výměny studentů a učitelů
 • příprava spolupráce s National Cheng Kung University v Tainanu a National Cheng Chih University v Taibei, Taiwan
 • přítomnost zahraničních lektorů z ČLR, Japonska, Korejské republiky a Thajského království na katedře
 • stipendijní pobyty Ministerstva školství ČLR, Ministerstva školství tzv. Čínské republiky na Taiwanu a Ministerstva školství Japonska
 • grant Chiang Ching Kuovy nadace pro vytvoření docentského místa paní Lucie Olivové, Ph.D.: její přítomnost na katedře byla po dobu tří let hrazena z prostředků nadace (2004 – 2007)
 • grant Korean Foundation pro vytvoření oboru koreanistika na FF UP Olomouc; přítomnost p. Mgr. Park Mi-Young, Ph.D. je hrazena výhradně z prostředků nadace
 • výuka korejštiny, thajštiny a japonštiny pro zájemce mimo katedru
 • příprava akreditace bakalářského studia oboru korejská filologie
 • Museum tchajwanské literatury (National Museum of Taiwan Literature) financovalo vydání knihy Chuť jablek. Moderní tchajwanské povídky. (Praha: Brody, 2006)
 • příprava 8. ročníku Měsíce asijské kultury pořádá olomoucká pobočka Česko-čínské společnosti, jejíž členstvo tvoří převážně žáci a učitelé oboru čínská filologie
 • Japonské úterky a Japonské jaro pořádá Japonský klub Olomouc, jehož členstvo tvoří žáci oboru japonská filologie
 • účast na zahraničních konferencích a workshopech (ČLR, Estonsko, Německo, Slovinsko, Slovensko)
 • členství členů katedry v organizacích EACS a EATS
 • zkouška z čínštiny jako cizího jazyka
 • správa tzv. japonského grantu a jednání s japonským parlamentem o získání prostředků na údržbu učeben
 • práce na zřízení Konfuciovy akademie (podzim 2007)