Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Aktuality   
   FAQ  
   Studium  
   Harmonogram
Čínština
Japonština
Céčka
Rozvrh
Stipendia
Studenti
   Knihovna KAS
Počítačová učebna  
Stag
   Zkoušky  
   Práce  
   Dokumenty  
   Aktivity  
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS
(bez diakritiky)

en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional

Studijní materiály jsou přístupné pouze pod heslem.
Pro správné fungování je třeba mít v nastavení prohlížeče povolené cookies.

Zadej heslo:
Studijní materiály k předmětům a kurzům
Tabulka seznamu předmětů vyučovaných KAS bude průběžně doplňována studijními materiály od vyučujících.

Japonská filologie - Bakalářské dvouoborové studium
I. blok: kreditní limit 30 kreditů
A. Základní předměty: kreditní limit 27 kreditů

kód název předmětu handouty otázky ke zkouškám
ASJ/JC1 Jazyková cvičení 1          
ASJ/JC2 Jazyková cvičení 2          
ASJ/Z1 Znaková cvičení 1 katakana, hiragana  
ASJ/Z2 Znaková cvičení 2          
ASJ/K1 Konverzace 1 Lekce: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10  
ASJ/K2 Konverzace 2          
ASJ/UHZ Úvod do hospodářského zeměpisu a dějin sylabus, obsah referátů  
KRS/UJ Úvod do studia jazyka         Otázky ke Zk
ASJ/UJL Úvod do japonského jazyka a literatury          

B. Volitelné předměty: kreditní limit 0 kreditů

C. Doplňující předměty: kreditní limit 3 kredity

II. blok: kreditní limit 60 kreditů
A. Základní předměty: kreditní limit 52 kreditů
kód název předmětu handouty otázky ke zkouškám
ASJ/JC3 Jazyková cvičení 3            
ASJ/JC4 Jazyková cvičení 4 Domácí úkoly: 01, 02, 03, 04, 05, 06  
ASJ/JSC Slohová cvičení            
ASJ/K3 Konverzace 3            
ASJ/K4 Konverzace 4            
ASJ/JT Texty 1 Témata: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, všechny
 
ASJ/JT2 Texty 2  
ASJ/KL Klasická literatura            
ASJ/ML Moderní literatura            
ASJ/DJ1 Dějiny 1            
ASJ/DJ2 Dějiny 2            
ASJ/TG Teorie gramatiky seznam pojmů         prezentace: 01, 02, 03, ...  
ASJ/JC5 Jazyková cvičení 5 Domácí úkoly: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07  
ASJ/JC6 Jazyková cvičení 6            
ASJ/K5 Konverzace 5            
ASJ/K6 Konverzace 6            
ASJ/BCDP Bakalářská práce            

B. Volitelné předměty: kreditní limit 6 kreditů

kód název předmětu handouty otázky ke zkouškám
ASJ/JSS Sociolingvistický seminář            
ASJ/TJI1 Příprava na testy 1 Domácí úkoly: jednotlivě (doc)
všechny (zip)
 
ASJ/TJI2 Příprava na testy 2  
ASJ/JE Etymologie znakového písma            
ASJ/JPBJ Přednáškový blok - jazyk            
ASJ/JPBL Přednáškový blok - literatura            
ASJ/DJM1 Dějiny japonského myšlení 1
 
ASJ/DJM2 Dějiny japonského myšlení 2  sylaby: 13-14, 15-16, 17-18,  19-20, 21-22, 23-24,  ...
přednášky: 13-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ...
 

C. Doplňující předměty: kreditní limit 2 kredity
Účast na soutěži Benrontaikai bude odměněna 2 kredity.

Navazující magisterské dvouoborové studium
Kreditní limit 60 kreditů
A. Základní předměty: kreditní limit 36 kreditů

kód název předmětu kredity rozsah zakončení rok semestr
ASJ/JC7 Jazyková cvičení 7 6 0+4 z 1 Z
ASJ/JC8 Jazyková cvičení 8 6 0+4 z, Zk 1 L
ASJ/DJ3 Nejnovější dějiny Japonska 2 1+0 Zk 1 Z
ASJ/IT1 Interpretace textů 1 3 0+4 z 2 Z
ASJ/IT2 Interpretace textů 2 3 0+4 z 2 L
ASJ/JSC1 Slohová cvičení 1 3 0+2 z 1 Z
ASJ/JSC2 Slohová cvičení 2 3 0+2 z 1 L
ASJ/JDIP Diplomová práce 10 - - 2 L

B. Volitelné předměty: kreditní limit 24 kreditů

kód název předmětu kredity rozsah zakončení rok semestr
ASJ/LSC1 Lexikální a syntaktická cvičení 1 2 0+2 z 1 Z
ASJ/LSC2 Lexikální a syntaktická cvičení 2 2 0+2 z, Zk 1 L
ASJ/JLS Literární seminář 2 0+2 z 1 Z/L
ASJ/NT Četba novinových textů 2 0+2 K 1 Z
ASJ/OJ Obchodní japonština 2 0+2 K 1 Z
ASJ/OP Odborná praxe 4 0+2 z 2 Z/L
ASJ/PT1 Překladatelský a tlumočnický seminář 1 2 0+2 z 2 Z
ASJ/PT2 Překladatelský a tlumočnický seminář 2 2 0+2 K 2 L
ASJ/TJI21 Příprava na testy japonských institucí II. 1 2 0+2 z 1 Z
ASJ/TJI22 Příprava na testy japonských institucí II. 2 2 0+2 z 1 L
ASJ/KJ1 Klasická japonština 1 2 2+0 z 1/2 Z/L
ASJ/KJ2 Klasická japonština 2 2 2+0 z 1/2 Z/L
ASJ/JPBJ Přednáškový blok - jazyk 2 2+0 z 1/2 Z/L
ASJ/JPBL Přednáškový blok - literatura 2 2+0 z 1/2 Z/L
Účast na soutěži Benrontaikai bude odměněna 2 kredity.