Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Aktuality   
   FAQ  
   Studium  
   Zkoušky  
   Práce  
   Instrukce
Seminární
Bakalářské
Magisterské  
Archiv
Témata
   Dokumenty  
   Aktivity  
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS
(bez diakritiky)

en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional
Instrukce ke všem druhům písemných prací na KAS

U všech druhů písemných prací na KAS dodržujte takto definovanou normostranu.
1 NS: formát A4; okraje 2,5 cm; Times New Roman, vel. písma 12; řádkování 1,5

Bibliografické citace dokumentů podle normy ISO 690 v pdf.
Náležitosti bakalářské/magisterské diplomové práce v pdf.
 Korektury a korekturní znaménka dle normy ČSN 88 0410 v pdf (z časopisu Typografia 12/83).


Jak tisknout do formátu PDF
Na počítačích v počítačové učebně na KAS (místnost č. 3.19) je možné tisknout do pdf!
Výhody dokumentů v pdf oceníte zejména u zachování předlohy (u různých verzí programů se vám může rozhodit stránkování, styly apod.) a u zachování fontů (v našem případě zejména asijských fontů), pokud dokumenty netisknete doma. Může se totiž stát, že na jiných počítačích nemají doinstalovanou sadu pro asijská písma nebo nemají daný font, který používáte.
Programy
Pokud nevlastníte program Adobe Acrobat Professional, tak jsou k dispozici ovladače, které se po nainstalování chovají jako tiskárny do PDF. Na internetu se takové ovladače od různých firem mohou zdarma stáhnout, např. CutePDF Writer nebo PDF995.
Instalace
Stáhnete celkem dva soubory – ovladač (printer driver) a převaděč (converter). Instalujete nezávisle na pořadí, průvodce instalací vás vždy vyzve k doinstalování druhého souboru.
Tisk
V jakékoliv aplikaci zvolíte Tisk a vyberete si příslušnou tiskárnu (PDF995, CutePDF Writer, apod.), navolíte si nastavení a tisknete do souboru. Zvolíte si název souboru a místo, kam jej chcete uložit. Přípona je automaticky *.pdf.