Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Členové  
Stud. programy  
Historie  
Na mapě 
Plánek katedry 
   Aktuality   
   FAQ  
   Studium  
   Zkoušky  
   Práce  
   Dokumenty  
   Aktivity  
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS
(bez diakritiky)

en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional
Historie asijských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci

Za historickou perličku olomoucké sinologie můžeme považovat moravského jezuitu a českého misionáře na čínském dvoře Karla Slavíčka (1678 - 1735), jenž je také považován za prvního českého sinologa. Zabýval se matematikou, astronomií a hudbou a o jeho znalostech svědčí i působení na olomoucké univerzitě. Vyučoval zde matematiku a hebrejštinu a roku 1713 se stal dokonce profesorem matematiky.
Těsně po válce po znovuotevření vysokých škol byla sinologie také vůbec poprvé ustanovena samostatným univerzitním oborem. Sinologie a s ní i indologie se začaly vyučovat na FF UP roku 1946. Podnět k založení nových oborů vzešel ze zájmu rektora univerzity Josefa Ludvíka Fischera o orientalistická studia a o kontakty s asijskými zeměmi, jež se za soudobé mezinárodní politické situace zdály značně výhodné. Orientalistické obory začaly být na UP pěstovány především díky pražským externím učitelům indologu profesoru Vincenci Lesnému (byl jmenován do funkce děkana FF UP) a sinologu profesoru Jaroslavu Průškovi (vedl obor sinologie). Jaroslav Průšek přivedl do Olomouce také svého žáka Augustina Paláta a společně se pak podíleli na vedení sinologických přednášek a seminářů. Na začátku padesátých let však byli učitelé nešetrným zásahem tehdejšího vedení univerzity do organizace studia přinuceni přesunout obor do Prahy.
prusek.jpg
Z podnětu profesora Josefa Jařaba, tehdejšího rektora UP, byly v roce 1991 zahájeny přípravy ke znovuzřízení oboru čínská filologie, jejichž realizace se chopil vedoucí katedry romanistiky FF UP prof. PhDr. Jiří Černý, CSc. a v září 1993 byl obor jako součást nově vzniklého Kabinetu Dálného východu při katedře romanistiky otevřen. V říjnu 1994 na FF UP nastoupil jako asistent oboru čínská filologie Mgr. David Uher, který v roce 2002 úspěšně ukončil doktorské studium na Nankingské univerzitě a získal titul Ph.D. Na jaře 1998 byl PhDr. Oldřich Švarný, CSc. jmenován na FF UP docentem, a o dva roky později profesorem. V roce 1993 byl také otevřen obor japonská filologie. Od června 2001 je vedoucím japonské sekce Mgr. Ivona Schieldová, Ph.D.

V roce 2002 byl Kabinet Dálného východu přeměněn na Katedru asijských studií v čele s D. Uhrem.

Akademik Jaroslav Průšek, držitel čestného doktorátu UP, zakladatel čínských studií na UP