Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Aktuality   
   FAQ  
   Studium  
   Harmonogram
Čínština
Japonština
Céčka
Rozvrh
Stipendia
Studenti
   Knihovna KAS
Počítačová učebna  
Stag
   Zkoušky  
   Práce  
   Dokumenty  
   Aktivity  
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS
(bez diakritiky)

en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional
Harmonogram akademického roku 2008/2009 na FF UP

Akademický rok začíná 1. 9. 2007 a končí 31. 8. 2009.
Zápisy studentů prvních ročníků (pro všechny typy a formy studia): 25. - 29. 8. 2008.
Imatrikulace prvních ročníků (prezenční bakalářské studium): 23. - 24. 9. 2008.
Promoce budou probíhat v měsících červenec a únor.

Průběh studia
Zimní semestr - výuka  22. 9. 2008 - 19. 12. 2008
(13 výukových týdnů)
Vánoční prázdniny 22. 12. 2008 - 1. 1. 2009
Hlavní zkouškové období 2. 1. - 13. 2. 2009
Letní semestr - výuka 16. 2. – 15. 5. 2009
(13 výukových týdnů)
Studijní týden 6. 4. – 10. 4. 2009
Ukončení výuky pro absolventské ročníky do 24. 4. 2009
Hlavní zkouškové období 18. 5. - 30. 6. 2009

Splnění studijních povinností
Mezní termín pro splnění všech studijních povinností za ak. rok 2007/2008 5. 9. 2008
Mezní termín pro splnění všech studijních povinností za ak. rok 2008/2009
(neplatí pro absolventské ročníky)
4. 9. 2009

Závěrečné a postupové zkoušky

Zadání BP a DP
Konečný termín pro odevzdání zadání studentem na studijní oddělení FF je 30. 5. 2009.

BAKALÁŘSKÁ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (BSZZk)
MAGISTERSKÁ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (MSZZk)

LEDEN
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 12. 1. do 5. 2. 2009.
Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí do 1. 12. 2008 (garantuje katedra).
Kontrola studijních povinností do 18. 12. 2008.
Studenti jsou povinni přinést ke kontrole na Studijní oddělení FF:
a) podepsaný přehledový formulář PRŮBĚH STUDIA (viz kontrola zapsání studijních povinností na adrese http://www.upol.cz/fakulty/ff/studijni-zalezitosti/)
b) index
Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí do 18. 12. 2008 (povinnost studenta).
Odevzdání a evidence BDP/MDP do 18. 12. 2008. (viz Směrnice děkana o SZZk na FF, čl.4 bod 3).
Vypracování posudku: Termín určuje a zveřejňuje katedra. (Posudek ve trojím vyhotovení odevzdat na sekretariát katedry; student má právo seznámit se s posudkem nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou.)
 
KVĚTEN / ČERVEN
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 25. 5. do 19. 6. 2009.
Studenti, kteří si chtějí podat přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu, si musí pečlivě prostudovat podmínky pro přijetí na zvolený obor (kompletní informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2009/2010 budou zveřejněny na elektronické úřední desce fakulty od 1. 10. 2008), a dále podmínky, za jakých lze skládat státní závěrečnou zkoušku v září (viz text níže). Nesprávné rozhodnutí se může stát příčinou nepřijetí do navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2009/2010. Uchazeč se v takovém případě může ucházet o navazující magisterské studium až v přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011.

Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí do 27. 4. 2009 (garantuje katedra).
Kontrola studijních povinností do 14. 5. 2009.
Studenti jsou povinni přinést ke kontrole na Studijní oddělení FF:
a) podepsaný přehledový formulář PRŮBĚH STUDIA (viz kontrola zapsání studijních povinností na adrese http://www.upol.cz/fakulty/ff/studijni-zalezitosti/)
b) index
Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí do 14. 5. 2009 (povinnost studenta).
Odevzdání a evidence BDP/MDP do 14. 5. 2009.
Termín určuje a zveřejňuje katedra. Uvedené datum znamená konečný termín. (viz Směrnice děkana o SZZk na FF, čl.4 bod 3)
Vypracování posudku: Termín určuje a zveřejňuje katedra. (Posudek ve trojím vyhotovení odevzdat na sekretariát katedry; student má právo seznámit se s posudkem nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou.)

ZÁŘÍ
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu od 31. 8. do 4. 9. 2009.
Termín pro SZZk v září je hodnocen:
a) Opravný
b) První řádný pro studenty, kteří absolvují studium v zahraničí v posledních dvou semestrech studia (tj. v 5.-6. semestru bakalářského studia, ve 3.-4. semestru navazujícího magisterského studia a v 9.-10. semestru souvislého pětiletého magisterského studia) v souladu se Směrnicí č.01/2006 ve věci uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit může být hodnocen jako první řádný.
c) První řádný pro dokončení chybějící části SZZk v souladu se směrnicí č. 02/2007 Státní závěrečné zkoušky na FF UP, pokud rozvolnění SZZk
umožní katedra na začátku akademického roku (viz vnitřní harmonogram kateder). Jestliže termín první části SZZk v květnu/červnu bude hodnocen jako první řádný, potom zářijový termín bude posuzován také jako první řádný.
Zveřejnění zkušebních termínů v IS STAG pro SZZk jako celku nebo jejích součástí do 22. 6. 2009 (garantuje katedra).
Kontrola studijních povinností do 30. 6. 2009.
Studenti jsou povinni přinést ke kontrole na Studijní oddělení FF:
a) podepsaný přehledový formulář PRŮBĚH STUDIA (viz kontrola zapsání studijních povinností na adrese http://www.upol.cz/fakulty/ff/studijni-zalezitosti/)
b) index
Ukončení přihlašování v IS STAG k SZZk jako celku nebo jejích součástí do 30. 6. 2009 (povinnost studenta).
Odevzdání a evidence BDP/MDP do 30. 6. 2009 (viz Směrnice děkana o SZZk na FF, čl.4 bod 3).
Vypracování posudku: Termín určuje a zveřejňuje katedra. (Posudek ve trojím vyhotovení odevzdat na sekretariát katedry; student má právo seznámit se s posudkem nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou.)

SOUBORNÁ POSTUPOVÁ ZKOUŠKA (SPZk) (pro souvislé pětileté magisterské studium)
Termíny všech činností určuje a zveřejňuje katedra.
Katedry i studenti se řídí směrnicí děkana o Evidenci studia prostřednictvím IS STAG.
SPZk musí být ukončena nejpozději do 4. 9. 2009.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Podání přihlášky pro první kolo do 28. 2. 2009 (pro všechny typy a formy studia).
Termíny přijímacích zkoušek (konkrétní termíny a průběh řeší Organizační pokyny děkana k přijímacím zkouškám).
Bakalářské prezenční studium 23. 5. – 11. 6. 2009
Navazující magisterské jednooborové studium 23. 6. 2009
Navazující magisterské dvouoborové studium 24. 6. 2009

Akademický den UP: 20. 2. 2009
Den otevřených dveří: 29. 11. 2008
Sportovní den UP: 20. 5. 2009