Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Aktuality   
   FAQ  
   FAQ
Problémy
Důležité zkratky
Jak přežít na KAS 
   Studium  
   Zkoušky  
   Práce  
   Dokumenty  
   Aktivity  
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS
(bez diakritiky)

en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional
FAQ - Často kladené dotazy

Časté dotazy zájemců o studium:
Jak budou probíhat přijímací zkoušky?

Veškeré informace o přijímacích zkouškách na KAS jsou zde.

Jaká je úspěšnost při přijímacích zkouškách?

Obor čínská filologie
Letos se přijímací zkoušky nekonaly, přijati byli všichni přihlášení studenti. Loňská úspěšnost byla vysoká, ze 165 přihlášených studentů 150 studentů přijímací zkoušku úspěšně vykonalo. Přijato ke studiu bylo pak 85 studentů.

Obor japonská filologie
Letos bylo přijato téměř 50% přihlášených studentů. V loňském roce bylo toto číslo obdobné.

Podmínkou přijetí na dvouoborové studium je úspěšné složení přijímacích zkoušek z obou oborů, na které se uchazeč hlásí.

S kterými obory mohu kombinovat studium čínštiny / japonštiny?

Obory garantované KAS je možno studovat s kterýmkoli dvouoborovým bakalářským prezenčním oborem na FF UP. Dále je teoreticky možné tyto obory kombinovat s kterýmkoli bakalářským dvouoborovým studiem na ostatních fakultách Univerzity Palackého. Nejčastější bývá kombinace s obory vyučovanými na pedagogické fakultě a na fakultě tělesné kultury.

Lze studium čínštiny / japonštiny kombinovat se studiem aplikovaných ekonomických studií?

Ano. Toto studium je navíc vzhledem k budoucímu uplatnění velmi perspektivní.

Je pro studium čínštiny nutné mít hudební sluch?

Ne.

Jaké jsou možnosti stáží a studijních pobytů při studiu na KAS?

Další informace o možnostech studia v zahraničí najdete zde.

Vyučují na katedře rodilí mluvčí?

Ano, na oboru čínská filologie bude od podzimu 2007 vyučovat doc. Jin Xueli, M.A.
Na oboru japonská filologie vyučují dva rodilí mluvčí: lektor Watanabe Takayuki a lektorka Tanaka Rumi, M.A.
Jako předměty typu B lze na KAS studovat také další asijské jazyky. Korejštinu vyučuje lektorka Mgr. Park Mi-Young, Ph.D., thajštinu Bc. Parita Boonyoo.

Musí se bakalářská práce vypracovávat na obou studovaných oborech?

Bakalářská práce se vypracovává pouze na jednom z oborů.

Probíhají na katedře také jiné, nestudijní a zájmové aktivity?

Mimo jiné zde probíhá pravidelné promítání čínských a japonských filmů, funguje zde olomoucká pobočka Česko-čínské společnostiJaponský klub Olomouc, které pořádají přednášky a akce spojené s asijskou kulturou.

Časté dotazy studentů katedry:
Co je to STAG?

STAG je informační systém (správa studijní agendy UP), který by měl umožnovat snadnější zápis předmětů a známek, registrací na zkoušky apod. Na portálu UP také najdete všechny potřebné informace pro práci s ním.

Nabízí Katedra asijských studií nějaké předměty kategorie C?

Seznam předmětů kategorie C nabízených katedrou najdete zde.

Jak správně vyplnit "vrubovkové" lístečky?

Lísteček, který jste si vyzvedli na sekretariátu KAS je složený ze dvou polovin, na jejichž předělu je razítko katedry. Na obě poloviny lístečku vyplníte stejné údaje, a to v pořadí:
  1. akademický rok (tj. např. pro rok 2006/2007 rok 2006, pro rok 2007/2008 rok 2007 atd.)
  2. kód předmětu (bez kódu katedry - tj. KDV)
  3. příjmení a jméno (v tomto pořadí)
  4. datum atestace (tj. datum konání zápočtu resp. zkoušky)
  5. hodnocení
Tento lísteček si necháte podepsat zkoušejícím. První polovinu vyplněného lístečku odevzdáte na sekretariátu KAS, druhou si pro kontrolu ponecháte.

Vzor:

2005
PČ2
Novák Jan
29. 6. 2006
Výborně
+ podpis zkoušejícího

Lístečky musíte odevzdávat u všech předmětů garantovaných KAS s výjimkou předmětů japonské filologie. Lísteček musí být odevzdán okamžitě po složení atestace.

Jsou v 1. ročníku studia čínštiny B kredity?

První ročník má pouze kredity typu A.

Jsou v 1. ročníku studia japonštiny B kredity?

Ne, ale během 1. ročníku studia japonštiny je doporučený limit 3 kreditů za předměty typu C.

Kde mám hledat další oficiální informace týkající se studia?

Na univerzitních webových stránkách, na studijním oddělení FF UP či v "modré knize".

Kde mám hledat alternativní informace týkající se studia?

Nejlépe je zeptat se kolegů, a to osobně nebo prostřednictvím některých z diskusních stránek, jako jsou např.: Fórum Japonského klubu Olomouc, Holomócký orient. Fórum týkající se čínštiny a japonštiny je založeno také na stránkách lide.cz. Některé studijní kruhy mají založeny své stránky na spoluzaci.cz.

Kde najdu seznam celouniverzitních C předmětů?

Kompletní seznam předmětů typu C na všech katedrách zatím k dispozici není, je tedy nutno prohlédnout si jednotlivé "modré knihy" či se zeptat na tip některého ze spolužáků (jako v případě předchozí otázky). Lze je také vyhledat pomocí Stagu.