Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Aktuality   
   FAQ  
   Studium  
   Zkoušky  
   Práce  
   Dokumenty  
   Aktivity  
  Publikace KAS
  Konference
  Grantové projekty
  Mezinárodní spolupráce 
  ČČS, pobočka Olomouc
  Japonský klub Olomouc
  Sinokino
  Fotbalový tým KAS
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS
(bez diakritiky)

en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional
Česko-čínská společnost, pobočka Olomouc

Katedra asijských studií FF UP
Křížkovského 8, 771 80 Olomouc
tel.: +420-585-633-463
e-mail: ccs.olomouc(zavináč)centrum.cz
nové stránky: http://www.ccsol.ic.cz
http://oldkas.upol.cz/ccsol/index.html

Vyhlášení výsledků 6. ročníku soutěže v překladu z čínštiny
1. místo: neuděleno
2. místo: Vít Žuja za esej "Svérázný vepř"
3. místo: Jana Suváková za povídku Apendix
Vítězům gratulujeme, všem zúčastněným děkujeme!


V současnosti má Česko-čínská společnost (dále jen ČČS) na území České republiky dvě pobočky, a to v Olomouci a v Chebu.

Olomoucká pobočka ČČS vznikla v roce 1999 z podnětu studentů čínské filologie při Kabinetu Dálného východu FF UP v Olomouci, kteří se chtěli aktivně zapojit do činnosti ČČS, ale bránila jim v tom přílišná odlehlost Prahy, sídla ČČS.

Učitelé a studenti čínštiny zahájili svoji činnost putovní komorní výstavou Setkání s kaligrafií. Výstava, kterou sestavil Ondřej Kučera, byla spojena s úvodní přednáškou a měla návštěvníky čajoven v Olomouci, Ostravě a Valašském Meziříčí uvést do světa čínské kaligrafie na historických příkladech jejích stylů. Později, za přispění dalšího studenta Jana Manouška a paní lektorky Fu Jou, proběhly v Olomouci další dvě přednášky o praktických stránkách kaligrafie a o čínských pečetích, včetně praktických ukázek.

Od roku 2000 se činnost pobočky soustředí na každoroční měsíční akci konanou vždy na podzim, která se věnuje zvolenému tématu. Cílem akce je zvýšit povědomí a znalosti převážně o čínské kultuře mezi studenty Univerzity Palackého v Olomouci a širokou veřejností Olomoucka. Po celý Měsíc mohou zájemci vyslechnout několik přednášek, zahrát si čínskou deskovou hru, posedět s přáteli u čaje či u číšky dobrého čínského alkoholu nebo zhlédnout film atd. Měsíc pravidelně zahajuje vernisáž připravené výstavy a zakončuje hudební produkce. Více informací o předchozích ročnících najdete zde.

Nyní jsme pro vás ve spolupráci s Konfuciovou akademií v Olomouci připravili 9. ročník Měsíce asijské kultury na téma Požitky a prožitky z Číny a pravidelné promítání čínských filmů během zimního semestru 2008. Jste srdečně zváni.

Volby do předsednictva olomoucké pobočky se konaly na jaře 2007 a zvoleni byli:

Ondřej Kučera předseda trun_200p.png
Lucie Olivová pověřená osoba
David Uher pověřená osoba, strážce pečeti
Marcela Rossipalová public relations
Lukáš Pokorný public relations
Vendula Dvořáčková pokladnice
Monika Syrová pokladnice
Andrea Likavčanová zapisovatel
Zuzana Přecechtělová zapisovatel
Petra Hajšmanová ostatní


Česko-čínská společnost působí na celém území České republiky, jejím sídlem je Praha.

ČČS je samostatnou, nezávislou nevládní organizací, která k dosažení svých cílů jedná, spolupracuje a navazuje partnerské a jiné vztahy s orgány, organizacemi i jednotlivci v České republice, Číně i dalších zemích.

Posláním a cílem ČČS je:
 • podporovat všestranný rozvoj styků a výměnu informací mezi Českou republikou, Čínou a Číňany celého světa;
 • podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, techniky, hospodářství, turistiky a osobních kontaktů;
 • hledat a nalézat stanoviska v úsilí o vzájemné porozumění, všestranně prospěšnou spolupráci a spravedlivé vztahy mezi státy a národy.
O dosažení těchto cílů bude ČČS usilovat zejména těmito prostředky:
 • pořádáním přednášek, kursů, sympozií, výstav a dalších společenských a kulturních akcí;
 • vydáváním publikací;
 • aktivitou při informování odborné i laické veřejnosti ve sdělovacích prostředcích o otázkách souvisejících s posláním ČČS;
 • iniciativním předkládáním stanovisek, návrhů a peticí vládním i nevládním orgánům;
 • navazováním partnerských vztahů s organizacemi a společnostmi s obdobným posláním a podporou kontaktů jednotlivců i organizací;
 • podporou překladatelské, studijní a badatelské činnosti;
 • přijímáním a vysíláním delegací;
 • spoluprací s Číňany žijícími nebo studujícími v České republice.
Organizační útvary ČČS
Dle zájmu členů a potřeb ČČS mohou být ustaveny pobočky, sekce, kluby nebo komise ČČS. Mají předsedu a dle potřeby i další funkcionáře. Pobočky, sekce, kluby ani komise nemají právní subjektivitu a jejich činnost se řídí stanovami ČČS.

Pobočka
Pobočka je založena na územním principu a má sídlo odlišné od sídla ČČS. O vzniku pobočky rozhoduje předsednictvo na základě žádosti alespoň pěti členů ČČS. Pobočka si volí své vlastní funkcionáře. Pobočka je zastoupena v předsednictvu Společnosti jejím předsedou, případně jiným pověřeným členem.
(více viz Stanovy ČČS schválené Valnou hromadou ČČS 16. února 2004)