Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Aktuality   
   FAQ  
   Studium  
   Zkoušky  
   Práce  
   Dokumenty  
   Aktivity  
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS


en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional
Katedra asijských studií FF UP se v roce 2011  úspěšně podílí na řešení těchto projektů:
Projekty ESF
logo_opvk
Katedra asijských studií FF UP je řešitelem projektu reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289 Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi (Zkrácený název projektu: Čínština pro praxi) (1. 11. 2010 - 30. 9. 2013)
Katedra asijských studií FF UP je partnerem projektu s finančním příspěvkem reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0032 Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska. (1. 6. 2009 - 30. 5. 2012)
Fond rozvoje VŠ 2011
* řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Inovace předmětů Audioorální cvičení 3, 4
* řešitel: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. - Inovace předmětu Současná japonská společnost
Studentské grantové projekty FF UP (IGA) 2011
* řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Rytmické členění vět a jejich prozodický přepis v moderní hovorové čínštině
* řešitel: Mgr. Tereza Slaměníková - Učební slovník čínských znaků (prototyp)
* řešitel: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. - Současná hovorová řeč mladých Japonců